Research Process/Support

تضمین کیفیت

خط مشی تضمین کیفیت

شرکت  پویا صنعت خوارزمی  فعالیت خود را از سال 1390 درزمینه طراحی و تولید  قطعات  مکانیزمی  درب  خودرو  با  بهره مندی  از  دانش  و  تکنولوژی های  نوین خودرو آغاز نموده وبا اعتقادي راسخ، استقرار نظام مديريت كيفيت را بر مبناي استاندارد جهاني IATF 16949 : 2016  و  ISO 9001:2015ومنطبق با  الزامات مشتري شامل KSR ,ISSR-0, SSQR 2 براي حفظ پويايي و اثربخشي فعاليتها و تضمين كيفيت  و حفظ رضایت  ، درک نیازها و انتظارات مشتریان  و سایر ذینفعان در تمامی حوزه های کیفیت بهبود مستمررا  سر لوحه كار خويش قرار داده است و در اين خصوص اهداف به شرح زير را تعريف و جهت تحقق آن تلاش مي‌كند :

 

1- بالا بردن سطح کيفي محصولات و رسيدن به ضايعات صفر

2- برآورده کردن نيازهاي مشتري در راستاي رضايتمندي مشتریان وذینفعان

3- بهره گيری از نيروی انسانی متخصص و ارتقاء سطح دانش و آگاهی پرسنل

4-رقابت در سطح بازار كار و جذب درصد مناسبي از سهم بازار

5-کاهش هزینه های تمام شده تولید

مدیریت عامل شرکت نسبت به استقرار، استمرار و بازنگری سالیانه این سیستم در راستای تحقق اهداف فوق و خط مشی های ضد ارتشاء و اصول اخلاقی (افشاگرایانه و......) خود را متعهد به  برآورده سازی الزامات قانونی و سایر الزامات رضایت مشتریان و ذینفعان از لحاظ کیفیت بالا و تحویل بموقع ، بهبود مستمر ،ریسک ها و فرصت ها و انتقال نتایج مرتبط بهبود مداوم و اثر بخشي سیستم مدیریت کیفیت دانسته، لذا با ابلاغ این خط مشی، از همکاران عزیز که گنجینه گرانبهای منابع انسانی شرکت را تشکیل می دهند انتظار دارم ضمن همکاری، همدلی، همفکری صمیمانه و مجدانه و همسو نمودن برنامه ریزی ها و فعالیت های خود با خط مشی کیفیت، رازداری در خصوص محصولات تحت قرارداد با مشتری و پروژه های در حال توسعه، اطلاعات محصولات مربوط به مشتری را نزد خود حفظ نموده و از نشر اطلاعات به رقبا و سایر مشتریان خودداری نموده و در این راستا حرکت نموده و نسبت به تحقق  و درک آن مشارکت نموده و از تاثیر خود روی کیفیت خدمات و بهبود کیفیت آگاه باشند.